Visie

Fietsen voor Welzijn

Wij bij Fietswinst geloven dat fietsen voor welzijn zorgt op individueel, maatschappelijk en ecologisch niveau. Daarom staat onze dienstverlening in het teken van de Fiets. We begeleiden mensen uit de luie autozetel en in het fietszadel, en dragen zo bij aan een duurzame modale shift. Om deze visie te verwezenlijken ontwikkelden we innovatieve, unieke en bovenal fietsvriendelijke producten en diensten.

Impact gedreven ondernemen over gans de lengte

Fietswinst wil niet alleen met zijn dienstverlening meebouwen aan een betere betere wereld. De volledige bedrijfsvoering en personeelsbeleid staat ook in het teken van welzijnsmaximalisatie. Wij dragen het welzijn van onze medewerkers in het hoogste vaandel en dat zal je merken als je met ons in zee gaat. Fietswinst erkent dat financiële groei essentieel is, maar veegt de klassieke winstmaximalisatie voor aandeelhouders van tafel. Financiële middelen worden niet als doel, maar strikt als middelen aanzien. Bedrijfswinst wordt daarom aangewend om externe projecten met impact te ondersteunen; en onze medewerkers beslissen mee welke projecten dit zijn. Zo scheppen een motiverend klimaat en werken we ook onrechtstreeks mee aan een betere wereld.

Onze waarden

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid: Alle medewerkers worden betrokken bij het vormen en uitvoeren van de bedrijfsstrategie. Ook dragen de medewerkers de gevolgen van de gekozen richting. Deze betrokkenheid leidt automatisch tot een verantwoordelijkheidsgevoel op individueel niveau en engagement.

“Change the world, start with yourself”.

Verbondenheid: Op deze wereld zijn we afhankelijk van elkaar, ook in een professionele context. Daarom zetten we in op het floreren van interpersoonlijke relaties. Duidelijke communicatie, empathie, luistervermogen, zelfbeheersing, positiviteit, team work en assertiviteit worden passief en actief aangemoedigd.

“They’re not soft skills. They’re really f**king hard skills”

Laten we samen fietsen!