Reistijden: de basis van een fietswinstkaart

Ontdek in deze blogpost hoe een fietswinst kaart wordt opgebouwd.

Absolute reistijden naar het centrum

In de heatmap hieronder worden de absolute reistijden met de fiets naar het centrum van Gent, de korenmarkt (de witte zone op de kaart onder de “G” van “Ghent”). Op de zwarte iso-lijnen, lijnen met eenzelfde reistijd, staan steeds 3 getallen. Het eerste getal is de reistijd met de fiets, het tweede met de ebike, waarbij werd aangenomen dat die gemiddeld 15% sneller is dan een klassieke fiets. En de derde tijd is met de speed pedelec, 30% sneller dan een niet elektrische versie.
De data werd gegenereerd met Google maps en kan je gerust checken.

Eenzelfde kaart voor de auto is iets moeilijker te genereren. Eerst en vooral is het belangrijk om weten dat de korenmarkt in een voetgangerszone ligt en je er dus niet zomaar met de auto geraakt. Je moet eerst je auto ergens in de nabijheid parkeren en vervolgens te voet naar het centrum gaan. Voor de visualisatie van de reistijden met de auto werden er 5 parkings geselecteerd rond de korenmarkt: St-Michiels, Kouter, Zuid, Reep en Vrijdagsmarkt (zie “P” symbolen op de kaart). de wandeltijd van de parking naar de korenmarkt werd in rekening gebracht en vervolgens werd de snelste optie gevisualiseerd op de kaart hieronder.

Wanneer je de wandeltijd van je parkeerplaats naar je bestemming meerekent, zal je merken dat je vooral veel tijd spendeert aan je wandeling. Met de fiets rij je makkelijker van deur tot deur. Aan de Korenmarkt kan je je fiets overal parkeren, -of nog beter- kan je je fiets kwijt op 1 van de 2 bewaakte fietsparkings: fietsparking Korenmarkt en fietsparking Braunplein. Bovendien zijn deze fietsparkings gratis, wat niet het geval is voor de autoparkings. De spierkracht om je fiets aan te drijven is ook gratis, brandstof voor je wagen niet. De lichaamsbeweging van het fietsen krijg je er ook voor niets bij, en je vermijdt de CO2 uitstoot van je rit met de wagen.

Door voor je fiets te kiezen, spaar je niet alleen geld en tijd, reduceer je niet alleen file- en parkeerleed voor jezelf en anderen, bovendien werk je aan je lichaam en het klimaat.
Dit is allemaal fietswinst.

Nog enkele aandachtspunten als je met de de auto komt:
Het is raadzaam om rekening te houden met de zone 30 in gans de binnenstad, de knips en autovrije gebieden van het circulatieplan. Ook opletten in de tal van fietsstraten die Gent rijk is, daar heeft de fiets namelijk voorrang. Check ook even of je auto in Low emission zone (LEZ) mag, dat kan je een boete uitsparen.

Hou er bij het repliceren van bovenstaande resultaten via Google Maps rekening mee dat Google je steeds naar de parking het dichtst bij je bestemming stuurt. Het algoritme probeert steeds de wandeltijd te minimaliseren, ongeacht de reistijd van de auto. Zo zal Google Maps je steeds naar St-Michiels sturen, zelfs al sta je vlak voor de Kouter parking of de Zuid. Ook belangrijk om weten is dat de wandeltijd niet in de totale reistijd is inbegrepen als je directions opvraagt bij Google.

Fiets of auto: de fietswinstkaart

Wanneer de absolute reistijdkaarten voor fiets en auto gecombineerd worden, verkrijg je een fietswinstkaart. Voor elk punt op de kaart wordt de reistijd met de auto afgetrokken van de reistijd met de fiets, en vervolgens wordt de bekomen “fietswinst” gevisualiseerd in een heatmap. De bekomen fietswinstkaart vind je terug in deze blogpost.

Indien je een gepersonaliseerde kaart wil voor een bijzondere eindbestemming of startpunt, kan je steeds contact met me opnemen.

Van Wondelgem naar groot Gent

Met de auto of met de fiets
in de ochtendspits

Wat is een bike gain map?!

Een bike gain map visualiseert de verschillen in reistijd tussen auto en fiets.

Om te weten hoeveel verschil in reistijd er bestaat, kijk je naar de kleur van de zone waarin je bestemming zich bevindt en de omliggende iso-lijnen, deze zijn gemarkeerd met reistijdverschillen. Een negatieve reistijdverschil of fietswinst, betekent dat je zoveel minuten sneller daar bent met de fiets dan met de auto. Belangrijk om weten is wel dat de startplaats van eender welke rit steeds in de roze “origin” zone ligt. Op de kaart hieronder is dat Wondelgem, de aangeduide bike gain waarden zijn dan ook alleen geldig als je vanuit deze zone vertrekt.

Bike gain map: Wondelgem to Ghent region in morning traffic

Als je in de ochtend van Wondelgem naar Gentbrugge rijdt, geeft de bike gain map aan dat je reistijd slechts 5 minuten langer is dan met de auto.

Het spijt me zeer als je niet in of nabij deze zone woont, of vanuit deze zone pendelt, maar in dat geval is deze -allereerste- bike gain map niet geldig voor jou. Maar geen nood, in de toekomst zal ik nog kaarten publiceren die wel relevant kunnen zijn. Indien je een gepersonaliseerde heat map wilt, kan je natuurlijk ook contact met me opnemen.

De gegevens voor deze heatmap zijn gegenereerd met Google maps en omvatten verkeersvertragingen. Daarom is deze bike gain map ook alleen geldig voor de ochtendspits, om 8 uur om precies te zijn. Er wordt geen rekening gehouden met de parkeertijd bij het berekenen van de reistijden van de auto, noch met fietsvoorbereidingen, zoals aankleden voor eventuele weersomstandigheden.


Groene zones hebben een fietswinst van -5 tot -10 minuten. Met de fiets van Wondelgem naar een bestemming in een groene regio duurt ongeveer 5 tot 10 minuten minder lang dan met de auto.

Witte zones hebben een fietswinst van -5 tot +5 minuten. Met de fiets van Wondelgem naar elke bestemming in de witte zone duurt ongeveer even lang als met de auto.

Gele zones hebben een fietswinst van +5 tot +10 minuten, en rood van +10 tot +20 minuten. Donkerrode zones zijn meer dan 20 minuten sneller met de auto.

Observaties

  • Als je naar het stadscentrum gaat is de fiets minstens 5 minuten sneller dan een auto (idem voor het onderste deel van de haven), en bedenk dat de tijd om te parkeren niet in rekening is gebracht. In feite is de hele LEZ-zone net zo snel met de auto als met de fiets. Moest het circulatieplan je nog niet genoeg redenen gegeven hebben, dan heb je hier dus nog een reden om de auto te laten staan als je vanuit Wondelgem naar Gent afzakt.
  • Destelbergen is even vlot bereikbaar met de fiets als de auto. Met wat verbeelding zie je een hele hap uit de +5 isolijn van St-Amandsberg tot Destelbergen. Dit is mogelijks te wijten aan het “dampoorteffect”.
  • Als je bereid bent om 10 minuten langer te rijden, komt bijna de hele regio binnen de R4 binnen je bereik, bijv. van Wondelgem tot UZ Gent is het slechts 10 minuten langer met de fiets. Denk erover na, 10 minuten langer pendelen in ruil voor een gratis fitnessbeurt, een mooie brandstof besparing en je helpt de CO2-uitstoot te verminderen, en dat terwijl je geniet van het buitenleven en de vriendelijke glimlach van je mede-fietspendelaars…

Maar er is meer…


Ik wil hier geen verkoopspraatje geven, maar het is een feit dat een e-bike je een extra boost geeft. Het vergroot je bereik enorm en stelt je in staat om met gemak een sterke tegenwind of een heuvel te lijf te gaan. Voor het genereren van een e-bike gain map werden de reistijden voor een e-bike berekend door de gemiddelde fietssnelheid met 10% te verhogen, wat naar mijn mening vrij conservatief is. Laat de kaart voor zichzelf spreken …

e-Bike gain map: Wondelgem to Ghent region in morning traffic

Stay tuned for more.

My First Bike Gain map

From Wondelgem to
greater Ghent region

Car vs Bike commuting in morning traffic

What is a bike gain map?!

A bike gain map visualizes the differences in car travel time vs bike travel time.

A commute on the bike gain map below starts from a specific origin region to any destination on the map. In this case the “origin” region is Wondelgem (pink origin region on the map), and the shown bike gain values are only valid if you are travelling from this region. So if you do not live in or near this area, or commute from this area, I am very sorry, this map is not valid for you. Contact me if you want a personalized bike gain map.

Bike gain map: Wondelgem to Ghent region in morning traffic

If you travel from Wondelgem to Gentbrugge in morning traffic, the bike gain map shows that your bike travel time will only be 5 minutes longer than by car.

The data for this heat map was generated with Google maps and includes traffic delays. This is why this bike gain map is only valid for the morning rush hour, 8 am to be exact. Parking time is not taken into account when calculating car travel times, neither are bike preparations, such as dressing for weather conditions.

Regions in green have a bike gain from -5 to -10 minutes. Travelling by bike from Wondelgem to a destination in a green region takes about 5 to 10 minutes less than by car.

Regions in white have a bike gain from -5 to +5 minutes. Travelling by bike from Wondelgem to any destination in a white region takes about as long as by car.

Regions in yellow has bike gain from +5 to +10 minutes, and red is from +10 to +20 minutes. Dark red regions are more than 20 minutes faster by car.

Observations

  • Going to the city center, a bike is at least 5 minutes faster than a car, (idem for the lower part of the harbour btw), and consider that the time to park is not factored. In fact, the whole LEZ region is as fast by car as by bike. One LEZ reason to take the car to Ghent.
  • If you’re prepared to travel 10 minutes longer, almost the whole region within the R4 becomes available, eg. from Wondelgem to UZ Gent is only 10 mintues longer by bike. Think about, 10 minutes longer commuting and in return you get a free workout, gas money, and you help reducing carbon emissions, all that while enjoying the outdoors and friendly smiles of your follow bike commuters…

But there’s more…

I don’t want to give a sales pitch here, but it’s a fact an e-bike gives you an extra boost. It greatly extends your range and allows you to coop strong headwinds and hills with ease. For generating a ebike gain map, the travel times for an ebike were calculated by increasing the average bike speed by 10%, which in my opinion is pretty conservative. Let the map speak for itself…

e-Bike gain map: Wondelgem to Ghent region in morning traffic

Stay tuned for more.